Informace pro občany

požární bezpečnost

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vydal krátkou příručku týkající se PRAVIDEL POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI. Poskytuje důležité informace od kontrol spalinových cest, až po ohlášení pálení klestí. Stáhnout si ji můžete v příloze, nebo kliknutím na znak HZS v pravém sloupci našeho webu.

Nově otevřená obecní hospoda

Hostinec Pod lipami

v Kosicích

Nově otevřen 1.2.2017

od 11.30 hodin

Těšíme se na Vaší návštěvu

Přijďte pobejt 

Poplatky 2017

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém roce, splatnost poplatků je 28.2.2017.

Platbu v hotovosti je možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Zároveň obdržíte známku na popelnici.

Platba převodem z účtu

Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.

číslo účtu : 1080827319

kód banky : 0800

Variabilní symbol: rok a číslo popisné.

Příklad :VS: 2017106 (rok 2017 a č.p. 106), nebo 20171 (rok 2017 a č.p.1)

V případě platby z účtu zanechte "vzkaz" pro příjemce, ze kterého bude zřejmé, z jakých položek se vaše platba skládá. Poplatek (Příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Příklad: Nováček-1x 1250, 4x 400, 1x 60.

Číst dál: Poplatky 2017